Luftbild - Rhodos - Stadt

 
(c) by Michalis Toubis S.A. Editions, Nisiza Karela, 19400 Koropi